အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်း “စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မသန်စွမ်းသူများနဲ့အတူ ကူညီဆောင်ရွက်စို့"

Monday, December 04, 2023