ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးသာဌေး တရားမ အထူးအယူခံမှု (၅)မှု နှင့် ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၇)မှုတို့အား ရုံးထိုင်ကြားနာ

Monday, December 04, 2023