သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ခိုင်မာသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုးနီးရှားသမ္မတ ပြောကြား

Thursday, December 07, 2023