ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၏ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ အကြောင်းကိုလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝါဝါနိုင် နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၏ အသေးစား စက်မှုလက်မှု လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ အကြောင်းကို အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင်မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝါဝါနိုင် နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

Thursday, December 07, 2023