နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၂၄) အား ဇန်နဝါရီလ(၈)ရက် ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၂၄) အား ဇန်နဝါရီလ(၈)ရက် ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် [ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊ ဦးကိုကိုလှိုင် (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဝန်ကြီးဌာန-၁)၊ ဦးအောင်နိုင်ဦး (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဝန်ကြီးဌာန-၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင် (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး ဝန်ကြီးဌာန-၄)]

Monday, January 08, 2024