နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၂၄) ကို (၄-၃-၂၀၂၄)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (မန်တုံမြို့နယ်၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ နမ္မတူမြို့နယ်)

Monday, March 04, 2024