နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် (၄/၂၀၂၄) ကို (၄-၃-၂၀၂၄)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်

Monday, March 04, 2024