ညိုမြ (တေးဆို … မြင့်မြတ်ကျော်၊ တေးရေး … ယုဝမောင်လေး၊ အက … အေးမွန်စံ၊ နွံထော)

Saturday, April 13, 2024