သီရိစန္ဒာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် အထွေထွေရောင်း၀ယ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်မှ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အသင်းသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးအတွက်ပါ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာနအောက်ရှိ သီရိစန္ဒာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် အထွေထွေရောင်း၀ယ်ရေး သမဝါယမအသင်းလီမိတက်မှ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရရှိစေရေးအပြင် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ တိုးတက်ရရှိရေးအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အသင်းသားများ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေးအတွက်ပါ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Friday, May 17, 2024