စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ် SQ321 မှ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၅၈)ဦးရှိခဲ့

Friday, May 24, 2024