မစ်ဆူဘီရှီနှင့် Aisin ကုမ္ပဏီတို့သည် လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်ရေး ပူးတွဲလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့

Saturday, May 25, 2024