အထက်(ကျိုင်းတောင်း) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် နိုင်ငံတစ်ဝန်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ (၂၆၇) သန်း ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်

အထက်(ကျိုင်းတောင်း) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေဖြင့် ၂၀၀၈ - ၂၀၀၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်ကာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလကုန်အထိ (၈၂ ဒသမ ၇၆) ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကာ ၂၀၂၅ - ၂၀၂၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် နိုင်ငံတစ်ဝန်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီ (၂၆၇) သန်း ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည်

Wednesday, May 29, 2024