မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စိုက်ဧက ၂၄၀၀၀၀ ကျော်ကို ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိ

Thursday, June 13, 2024