အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ပြိုင်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာတွင် ပြုလုပ်မည့် AFC အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်သွားရန်ရှိ