ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားချက် (၇-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့