မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရာပြည့် ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် "သမိုင်းထင်စေ စုစည်းပေ ရှုမြင်လှစ်ပြ ရုပ်ရှင်သမိုင်းပြတိုက်"