တောင်သူလယ်သမားနေ့ ဂုဏ်ပြုဇာတ်လမ်း “ထမင်းကြမ်းခဲ၏ တန်ဖိုး”