ကယန်းဘာသာ “ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်” ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေသောအကြောင်းအရင်းများ