စကောကရင်ဘာသာ “ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်” ကျောက်ကပ်ကို ပျက်ဆီးစေနိုင်သောအမူအကျင့်များ