ချမ်းမြေ့သာယာသီရိဂေဟာ “ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်+ဒေါ်တင်မေရီ”