ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်

ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မုံရွာမြို့၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်ဒေသခံတစ်ဦးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင် နှစ်မှာ မာတီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင် ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယခုချိန်ထိ အလုပ်ခန့်စာမရသေးသည့်အတွက် မည်သည့်အချိန်ရမည်ဆိုသည့်အကြောင်း သိချင်၍မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။