စာပေချစ်သူ ( ၁၇၆) စိတ်ကူးရောင်စုံဝတ္ထုတိုများစုစည်းမှု− ဇော်ဦးငြိမ်း