ဇာတ်လမ်းပမာ နားဆင်စရာ (နေလိုအချစ် လလို မေတ္တာ) (၂၀၂၂)