(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “အင်တာဗျူး” အနုပညာဆိုတာပြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပန်းချီရေး ဆွဲနေသူဟုန်းနိန်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း