အမြို့မြို့အနယ်နယ်သတင်းအစီအစဉ်

ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံခရိုင်၊ လိပ်သိုမြို့ အမှတ် (၁) နှင့် အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ဗီဇပြောင်းရောဂါကာကွယ် ရေးနည်းလမ်းများအား ကရင်/မြန်မာနှစ်ဘာသာနှင့် နှိုးဆော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သတင်းနှင့် ကယားပြည်နယ်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး Mask Campaign ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သတင်းများအပါအဝင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။