(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စားဆင်ယင်မှု အကြောင်း