(ဂေခိုအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကန္ဒရဝတီဟော်နည်းအကြောင်း