အမြို့မြို့အနယ်နယ်သတင်းအစီအစဉ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီမြို့နယ်တွင် အသက် (၈၅)နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးဘိုဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည့်သတင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်မြို့နယ်တွင် နွေသီးနှံစိုက်ပျိုးရာသီတွင် နွေစပါး (၁၈,၀၉၂) ဧက စိုက်ပျိုးပြီးစီးခဲ့သည့် သတင်းအပါအဝင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။