(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ပုစွန်တုံယမ်းချဉ်စပ်ဟင်း