အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ဖားစည်ဟူသောတူရိယာ