(စကောကရင်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ပလောင်ကြက်သားဟင်းနှင့် မုန်လာဥသုပ်