စကောကရင်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" မွန်လူမျိုးအကြောင်းသိကောင်းစရာ