ဓနုအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" မန္တလေးသမိုင်းဝင်ကျောင်းတော်ကြီး