ဂေခိုအစီအစဉ် “သုတ” ပရုတ်လုံးနဲ့ ဖွေးနေတဲ့အဝတ်အထည်တွေနဲ့အန္တရာယ်