ချမ်းမြေ့သာယာသီရိဂေဟာ (အချစ်ဆိုတာအနုပညာတစ်မျိုးပါ)