(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ အစားအစာ” ဘူးသီးချက်နဲ့ဂွေးတောက်ရွက်ကြက်ဉဟင်းရည်