ကိုးကန့်အစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ကရင်ရိုးရာဓလေ့အရိုးကောက်ခြင်းအကြောင်း