(ကချင်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ ” ဝက်ခြေထောက်စွပ်ပြုတ်နဲ့ ညောင်ချဉ်ဖူးသုပ်