ကယန်းအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ကယန်းရိုးရာတံခွန်တိုင်အကနှင့် ဖားစည်အကအကြောင်း