(မွန်အစီအစဉ်) “ အစားအစာ” ငါးဖယ်လုံးမွန်ဟင်း၊ ကြက်သားနှင့် ကညွတ်ကြော်