ပအိုဝ်းအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" စာရေးဆရာမောင်ခွန်ဗွေးနှင့်မေးမြန်းခြင်း