ပအိုဝ်းအစီအစဉ် "ယဉ်ကျေးမှု" ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်မွေတော်ကက္ကူ