ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ (ကလေးကိုမရိုက်ဘဲဘယ်လိုဆုံးမရမလဲ)