တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်

တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်မှ တရုတ်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ အာကာသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်သတင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသည် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် တိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည့်သတင်းအပါအဝင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။