တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည့် ပလတ်စတစ် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများအကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။