နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ပြည်သူ့အကျိုးပြုတစ်လတာ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) (ဒုတိယပိုင်း)

Thursday, February 02, 2023