မာရဝိဇယမြတ်ဗုဒ္ဓ

မာရဝိဇယမြတ်ဗုဒ္ဓ
တေးရေး-သျှန်ထွဏ်း(မြန်မာစာ)
တေးဆို-ရဲထိုက်

Friday, May 19, 2023