သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး သင်တန်းကျောင်း(SITE) တွင် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အပတ်စဉ်(၇) သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းလျောက်လွှာခေါ်ယူ

Friday, November 17, 2023