မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးစီးကာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၄၀)ဦးအား အရေးပေါ်ဆေး အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း နည်းစနစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၃) သင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိ

Saturday, November 25, 2023