တရုတ်နိုင်ငံသည် ဂြိုဟ်တု အင်တာနက် နည်းပညာများ စမ်းသပ်ရေးအတွက် ဂြိုလ်တုတစ်လုံးကို လွှတ်တင်ခဲ့

Wednesday, December 06, 2023